Reklamačný poriadok

 

ZÁRUČNÁ DOBA, REKLAMÁCIA TOVARU ZAKÚPENÉHO NA INTERNETE

 

Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru, jej dĺžka je 24 mesiacov v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov, v prípade podnikateľov s platným IČO sa riadime Obchodným zákonníkom, záručná doba je 12 mesiacov.

Ak máte v blízkosti našu prevádzku ITCA Trenčianska 1879/18 Nové Mesto nad Váhom 915 01 ,prineste tovar k nám, ako by bol zakúpený priamo na predajni. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru, ktorá slúži ako záručný list, alebo záručný list ak bol vydaný a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom. V prípade, že nemáte možnosť doručiť reklamovaný tovar osobne, zašlite tovar na adresu prevádzky.  Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR ONLINE


Reklamačný-Servisný protokol ITCA


 

ČO S NEPOTVRDENÝM ZÁRUČNÝM LISTOM PRI NÁKUPE CEZ INTERNET?


Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na preukázanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 14 odo dňa prevzatia tovaru.

Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.

Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.

Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií  alebo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru):

 

 

REKLAMÁCIE TOVARU ZAKÚPENÉHO NA ODBERNOM MIESTE


Pri reklamácií tovaru zakúpeného v prevádzke sa obráťte na našu prevádzku (viď. kontakt. Naši kolegovia sa Vám budú radi venovať a prípadné reklamácie sa budú snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti.

Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru, jej dĺžka je 24 mesiacov v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov, v prípade podnikateľov s platným IČO sa riadime Obchodným zákonníkom, záručná doba je 12 mesiacov.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom alebo dokladom o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

 

Nárok na bezplatnú záručnú opravu kupujúcemu zaniká:

 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

ITCA s.r.o. 2023